top of page

Mağaraların ve Mağara Doğasının Korunması İçin İşbirliğinin Güçlendirilmesi

 

   EGEMAK tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilen “Mağaraların ve Mağara Doğasının Korunması İçin İşbirlğini Geliştirme Projesi” kapsamında Türkiye’nin mağaracılıkla ilgili dernek, üniversite kulübü ve resmi kurumlarından 40 kişinin katılımının sağlandığı bir toplantı gerçekleştirilerek mağaraların korunması için gerekli çalışmaların ve önerilerin tartışılması sağlanmıştır. Toplantı 2 gün sürmüş ve tüm katılımcıları ulaşım, konaklama ve ağırlanma masrafları karşılanmıştır. Proje sonunda mağaraların korunması üzerine farkındalık yaratmak amacıyla bir kitapçık hazırlanmıştır.

 

   Mağaracılık yaparken mağaraların ve mağara doğasının korunması için gayret gösteren mağaracılar arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla diyaloglarının artırılması ana hedefiyle yola çıkılmıştır. Proje sonrasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Mağara Koruma Şubesinin iştiraki, 2 dernek ve 3 üniversite kulübü ile WWF Türkiye’nin Canı Hibe Programına ortak projeyle başvurulmuş ve “Yer Altının Dev Kanatları: Mısır Meyve Yarasaları” projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

   İşbirliği proje toplantısı sırasında da görüşüldüğü gibi Mağaracılık Federasyonu Koruma Komisyonu ve DKMP-Mağara Koruma Şubesi aylık toplantılar yapmaya başlamışlardır.

 

   Projede belirtilen aşağıdaki amaçlar  proje süresinin bitmesinden sonra da derneğimiz tarafından aynı kararlılıkla devam ettirilmektedir:

- Mağaracılık konusunda çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek Türkiye’de mevzuatta eksiklik olan mağaraların ve

  ekosistemlerinin korunması konusunda güçbirliği olarak hareket ederek, olumlu çalışmalar yapılmasını sağlamak;

- Yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla işbirliği geliştirerek mağaranın sürdürülebilir korunmasını sağlamak;

- Mağaraların korunması amacıyla bilinç yaratarak, mağaraların sürdürülebilir şekilde korunması, turizme açılırken gerekli hassasiyetlerin

  dikkate alınarak, mağara içindeki ekolojinin gelecek nesillere aktarılacak şekilde korunmasının sağlanması.

 

Başkaları için çılgınlık olan şey, onlar için cesaret ve serüvene susamışlıktır. Trevanian, "Şibumi"

bottom of page