top of page

İzmir'in Mağaraları

 

   Bugün dünyadaki birçok ekosistem çevre kirliliği nedeniyle bozulmuştur. Bunun sonucunda bazı canlı türleri yok olmuş veya yok olma noktasına gelmiştir. Bir ekosistem olarak mağaralar sadece yer altındaki boşluk ve oyuklar olarak bilinmemeli, binlerce yılda oluşan mağaraların birçok canlının yaşadığı habitatlar olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

   İzmir’deki mağaralarda yapılan araştırma ve saha ziyaretlerinde mağara dışındaki çevre kirliliğinin yavaş yavaş mağaraları ve mağaralardaki canlıları tehdit eder boyuta geldiği gözlemlenmiştir. Mağara hem içinde yaşayan canlılar bakımından, hem de jeolojik, coğrafi, tarihi, antropolojik, arkeolojik, ekolojik, sosyolojik ve kültürel değerler bakımından önemlidir ve korunması gerekmektedir. Bu bakış açısından ortaya çıkan ve İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “İzmir’in Mağaraları Projesi”,  Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği (EGEMAK) tarafından 20 Ağustos 2010‘da başlatılmış ve 10 ay boyunca yürütülerek sonuçlandırılmıştır.

 

   İzmir Kalkınma Ajansı’nın “Turizm ve Çevre Mali Destek Programı” kapsamında yürütülen projenin sonuçlarından biri olan “İzmir’in Mağaraları” kitabı bu kapsamda basılmıştır. Basılan kitap ilgili kuruluşlara dağıtılmıştır.

 

   Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (EMAK) projenin iştirakçisi ve en büyük destekçisi olmuştur.

  

   İzmir sınırları içerisinde Bornova, Selçuk, Aliağa, Foça, Buca, Karaburun, Kemalpaşa, Dikili, Ödemiş,  Urla, Torbalı, Ödemiş, Tire bölgelerinde saha araştırmaları yapılmıştır.

 

   Projenin hedef grupları mağara koruma ve araştırma derneklerinin üyeleri ve gönüllüleri, Türkiye’de ve farklı ülkelerde profesyonel olarak mağaracılık sporuyla ilgilenen profesyoneller, mağaralarla ilgili araştırma yapan akademisyenler, mağaraların turizme açılması ve korunması konusunda çalışmalar yapan yerel yönetim ve kamu kurumu temsilcileri, mağaracılık sporuna ilgi duyan gençler, mağaralardaki ekolojik yaşamın devamını sağlamak isteyen çevreciler olmuştur.

 

   Projenin amaçları şu şekildedir:

- Mağaraların korunması amacıyla bilinç yaratarak, mağara içindeki ekolojinin gelecek nesillere aktarılması;

- İzmir’deki mağaralarının envanterinin çıkarılarak yurtiçi ve yurtdışındaki profesyonel mağaracılar için bir kaynak oluşturulması;

- İzmir’in doğal güzellikleri arasında yer alan mağaraların, belgesel, envanter ve tanıtım/bilgilendirme levhaları ile tanıtılarak, sahip olduğumuz

  güzelliklerle ilgili farkındalıkların geliştirilmesi;

- Yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla işbirliği geliştirilmesi;

- İzmir’deki mağaraların bilinirliğini artırarak tanıtımının yapılmasıdır.

 

Başkaları için çılgınlık olan şey, onlar için cesaret ve serüvene susamışlıktır. Trevanian, "Şibumi"

bottom of page