top of page

ve yöre halkına yarasalar hakkında farkındalık yaratılması, yarasaların yaşam alanlarının belirlenmesi ve karar vericiler düzeyinde koruma tedbirlerinin alınması için gereken çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında 29 Aralık-1 Temmuz 2012 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Özdere Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde yaklaşık 50 kişinin katıldığı koruma çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Mağaracılık gruplarına proje ile ilgili bilgilerin ve eğitimlerin verildiği çalıştaya 14 mağaracılık kuruluşundan üyeler ve WWF Türkiye’den de bir temsilci katılmıştır. Prof.Dr.Ahmet Karataş’ın konuşmacı olarak katıldığı çalıştay sonunda oluşturulan çalışma grupları proje çıktılarıyla ilgili çalışmalar yapmıştır. Proje için “Yarasalar ve Mağara Ekosistemleri” adlı el kitabı, poster ve broşürler hazırlanıp basılmış ve ilgili kuruluşlara dağıtılmıştır.

 

   Ülkemizde yaşayan meyve yarasası sayısının 5.000 ile 10.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de bulunan meyve yarasalarının tamamına yakınının sadece 4-5 mağarada kalabalık topluluklar halinde yaşadığı düşünülmektedir. Definecilik, taş ocakları ve plansız turizm gibi etmenlerden ötürü tehdit altında olan bu az sayıdaki yer altı habitatının koruma gereksinimlerinin belirlenmesi Mısır Meyve Yarasası’nın türünün devamı için bir ihtiyaçtır. Bu kapsamda yerel halkın da desteğiyle sürdürülebilir koruma çalışmalarının yürütülmesi meyve yarasaları açısından yaşamsal öneme sahiptir.

Proje sonunda,

  • Tespit edilen mağaraların Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından koruma alanı olarak tescil edilmesi gündeme gelmesi,

  • Başta mısır meyve yarasaları olmak üzere yarasalarla ilgili avlanma yasağının bundan sonraki Merkez Av Komisyonu (MAK) kararlarında yer alacak olması,

  • Türkiye’deki mağaracılık ekiplerinin bir araya gelmesine ve mağara ekosistemlerinin korunmasına yönelik işbirliklerine ön ayak olması,

en önemli kazanımlar olmuştur.

Yer Altının Dev Kanatları: Mısır Meyve Yarasaları

 

Derneğimiz ile Boğaziçi Uluslararası Mağara Araştırma Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Mağara Koruma Şubesi, Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü, Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırma Kolu ve Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Kolu’nun iştirakçi olarak katıldığı “Yer Altının Dev Kanatları” adlı proje kapsamında saha çalışmaları BUMAD koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. 3 Nisan 2012 tarihinde projenin ilk tanıtım toplantısı BUMAD’ın ev sahipliğinde İstanbul’da yapılmıştır. Türkiye’nin Canı Hibe Programı için belirlenen 101 odak tür içinde yer alan Mısır Meyve Yarasaları’nın ve yarasaların yaşadığı mağaraların korunması hedeflenen projede ayrıca ilgi gruplarına

Başkaları için çılgınlık olan şey, onlar için cesaret ve serüvene susamışlıktır. Trevanian, "Şibumi"

bottom of page